logo

Bakan Zeybekci; Türkiye, ilk çeyrekte yüzde 5 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre ülkemizin 2017 yılının ilk çeyreğinde %5 oranında büyüdüğünü gördük.

2016’da meydana gelen her türlü olumsuzluğa ve dışsal risk unsurlarına rağmen yılın tamamında %2,9 oranında büyüyerek sağlam bir performans gösteren ülkemiz, 2017’nin ilk çeyreğinde de büyüme trendini devam ettirdi.

Geçen yıl yaşadığımız malum hadiselere rağmen G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 4. ülke olmuştuk. Ayrıca AB üyesi tam 19 ülke bizden daha düşük büyüme oranlarına sahipti.

Bu yılın ilk çeyreğinde göstermiş olduğumuz bu başarı da, hem Hükümet olarak yoğun bir şekilde uygulamaya aldığımız yapısal reformlarımızın doğru sonuçlar vermekte olduğunu göstermiş, hem de 2017 yılında ekonomimizde arzu ettiğimiz atılımı gerçekleştirme yolunda bizlere ümit vermiştir.

Bu Yıl İlk Çeyrekte Küresel Ortalamaların Üzerine Çıktık

2017’nin ilk çeyreğinde %5 düzeyinde bir büyüme oranı elde eden Türkiye, birçok gelişmiş ülke ortalamasını geride bırakan bir performans ortaya koymuştur.

Ülkemiz 2017’nin birinci çeyreği itibariyle, resmi olarak verisi açıklanmış olan Avrupa Birliği üyelerinden 23 tanesinden daha hızlı büyümeyi başarmıştır.

Ülkemiz adı geçen dönemde hem Avrupa Birliği ortalamasının (%2,4) hem de Avro Bölgesi ortalamasının (%2,5) üzerinde büyümüştür. Benzer şekilde ekonomimiz G7 ülkeleri (%1,8) ile OECD ortalamasının (%2) üzerinde bir büyüme ortaya koymuştur.

Henüz tüm ülkelerin rakamları kesinleşmemekle birlikte, öncül veriler ışığında ülkemiz, G20 ülkeleri arasında da mukayeseli olarak güçlü bir büyüme oranı yakalamış konumdadır. 2017’nin ilk çeyreği itibariyle ülkemiz, en hızlı büyüyen üçüncü G20 ülkesidir.

Yılın ilk çeyreğinde ABD (%2), Japonya (%1,3), İngiltere (%0,6) ve Kanada (%2,3) gibi G20 ülkelerinden iyi bir performans kaydettik.

 

Net İhracat Büyümeye Pozitif Katkı Verdi

Bizim Hükümet olarak temel amacımız, ülkemizi daha fazla ihracatla büyüyen bir ekonomi modeline kalıcı olarak taşımaktır.

Zira sürdürülebilir, kapsayıcı ve refah yaratan bir ekonomik büyümenin ancak bu surette mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede ihracatımızı daha tasarım/yenilikçilik yoğun ve daha yüksek teknolojili bir kompozisyonla daha fazla sayıda pazarda artırabilmek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.

Bu noktada hem Ekonomi Bakanlığı olarak yeni nesil ihracat destekleri konusunda bizim attığımız adımların, hem de en zorlu koşullarda dahi kendi rotasını çizmekte ustalaşmış ihracatçılarımızın emeklerinin karşılığını almaya başladık diyebiliriz.

Nitekim yılın ilk çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısı 2,18 puan oldu. Geçtiğimiz yıl büyümemizin ana motoru olan iç talebin büyümeye katkısı ise ilk çeyrek itibariyle 5,05 puan oldu.

İhracatımız 2016 yılı son çeyreğinden bu yana artış eğilimindedir. Dünya ticaretinde yaşanan canlanma ve özellikle AB pazarındaki ekonomik toparlanma ihracatımızı destekliyor. Ocak-Mayıs dönemi itibariyle ihracatımızda toplam %8,9 oranında artış kaydetmiş bulunuyoruz. Yılın sonuna geldiğimizde OVP hedefimiz olan 153,3 milyar dolara ulaşmayı, hatta tarihi yüksek seviyelere erişmeyi hedefliyoruz.

Bavul ticaretini, hizmet ticaretini ve serbest bölgelerdeki işlem hacmini de dikkate alarak yaptığımız hesaplamaya göre, 2016 itibariyle 400 milyar doları aşan “gerçek/geniş” tanımlı ticaret hacmimizi daha da genişletecek, ihracatın ithalatı karşılama oranında %90’ın üzerine çıkıp tarihi düzeyleri göreceğiz.

Mal ticaretimizdeki mevcut pozitif seyrin yılın geri kalanında da devam etmesi, ayrıca turizm sektörü başta olmak üzere hizmet ticaretinden elde ettiğimiz gelirlerin de toparlanması neticesinde, net ihracatın büyümeye katkısının 2017’nin tamamı için pozitif gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Sürdürülebilir Büyüme Patikası İçin Gereken Yapısal Dönüşümü Sağlayacağız

2017 yılını, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve Başbakanımızın başkanlığında bir ihracat seferberliği ve atılım yılı olarak belirledik. Ülkemizin ihracat, üretim ve yatırım ekseninde kalkınıp küresel arenadaki saygınlığını kuvvetlendirmesi adına ihtiyaç duyulan her türlü politika kararını alacağız.

Ekonomi Bakanlığı olarak yatırım ve iş yapma ortamını daha etkin kılma yolundaki çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceğiz. Hem mal hem de hizmet ihracatı alanında, ihracatçı sayımızı artırıcı, mevcut ihracatçılarımızı daha kurumsal hale dönüştürücü, küresel pazarlarda markalaşmayı destekleyici tedbirlerimizi kararlılıkla uyguluyor olacağız.

Siyasi ve ekonomik istikrardan aldığımız güçle, piyasa dostu reformlarımıza son sürat devam edecek, nihai hedefimiz olan “senelik %5’in üzerinde büyüme ve 1 milyondan fazla vatandaşımıza ek istihdam” seviyelerine emin adımlarla ilerleyeceğiz.

2017 yılının bu manada bizlere ciddi bir ivme sağlayacağına inanıyoruz. Nitekim sadece ihracat değil, sınai üretim ve doğrudan yatırımlar gibi kilit alanlarda da müspet gelişmelerin varlığına şahitlik ediyoruz.

Yine bugün açıklanan ödemeler dengesi verilere göre, 2017 yılının ilk 4 aylık periyodunda ülkemize giriş yapan doğrudan yabancı yatırımların senelik bazda %2 artarak 3,6 milyar dolar olduğunu gördük.

Bu tabloyu sene sonuna kadar daha da güçlendirecek, cari açık üretmeyen bir büyüme modeline doğru geçişimizi hızlandıracağız. Tüm bu faaliyetlerimizin temel felsefesini, özel sektör eliyle ihracatımızı daha fazla pazarda daha yenilikçi ürünlerle artırma, dış kaynak bağımlılığımızı azaltma oluşturacak.

Ekonomi Bakanlığı olarak geçen sene hayata geçirdiğimiz ihracat desteklerimiz ile yatırım teşvik araçlarımızın pozitif sonuçlarını görmeye başladık. Bu görünümün yılın tümü için de sürmesini bekliyoruz.

Share
443 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

5+9 = ?