logo

İHRACATÇILARA İLK YEŞİL PASAPORT CUMHURBAŞKANINDAN

 

Denizli’li ihracatçılar yeşil pasaportlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak. Erdoğan Denizli’de gerçekleştireceği mitingde, Bakanlar Kurulu kararıyla kesinleşen ve 17 bine yakın ihracatçıya dağıtılacak olan yeşil pasaportların ilk örneklerini ihracatçılara verecek. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Şu ana kadar ihracatçılarımızın bizden istediği her şeyi temin ettik. Yeşil pasaport da kendilerine büyük kolaylık sağlayacak” dedi.

İhracatçılara yeşil pasaport verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 17 bine yakın ihracatçıya verilecek pasaportlara ilişkin ilk açıklamayı da bizzat Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yaptı. Zeybekci, “hazırlıklarımız tamam. Dağıtıma da ilk olarak Denizli’den başlayacağız” dedi.

İhracatçılar ilk pasaportları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alma fırsatını da yakalayacak. Erdoğan, Denizli’de gerçekleştireceği mitingde, bazı isimlere bizzat pasaportlarını verecek.

Zeybekci konuya ilişkin yaptığı açıklamada bakanlık olarak ihracatçıların bugüne kadarki tüm taleplerini yerine getirdiklerini belirterek, “yeşil pasaport da bu taleplerden biriydi. Bu talebi de karşılayacağımız için memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Ekonomi Bakanı, “aslında ben imtiyazlı pasaporta karşı çıkan biriyim. Tüm Türkiye tek bir pasaport kullanmalı ve bu en itibarlı pasaport olmalı. Ama şu anki duruma baktığımızda bana göre memurlardan önce yeşil pasaporta ihtiyaç duyan kesim, yurt dışında sürekli iş yapan ve dünyayı hızlı bir şekilde dolaşması gereken ihracatçılardır. Bunu da sağlıyoruz” diye konuştu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre değişen sayıda hususi damgalı (yeşil) pasaport verilecek. Ekonomi Bakanlığı, 15 gün içinde firmaları belirleyerek bölge müdürlükleri ile ihracatçı birliklerine bildirecek.

Buna göre son 3 takvim yılında, yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine yeşil pasaport verilebilecek.

Belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine, Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması kaydıyla, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecek.

Belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine, Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması kaydıyla, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecek.

Karar uyarınca, hususi damgalı pasaport alabilecek durumdakilerin eş ve çocuklarına yeşil pasaport verilmeyecek.

Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılacak. İhracatçı birlikleri, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceleyecek. İmzalanan talep formu, bölge müdürlüğünün imzasına sunulacak.

Talep formunda eksik, yanlış ve / veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecek hukuki sorumluluk, talep formunu imzalayan müracaat sahibi firma yetkilisi, firmayı temsile yetkili kişiler ve ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı veya onun yetkilendireceği başkan yardımcısına ait olacak.

Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da pasaportun geçerlilik süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlü olacak.

İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkilileriyle bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 10 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmeyecek.

Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek mal ihracatçısı firmalar, bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde belirlenecek bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecek.

Share
619 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

2+6 = ?