logo

VARLIK FONU EKONOMİK İSTİKRARIN SİGORTASI OLACAK

 

Varlık Fonu’nun; Ülke ekonomisinin, konjonktürel etkilerden kurtarılarak istikrarlı biçimde işlemesini sağlayacağını söyleyen AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz; Türkiye Varlık Fonu, kamunun donuklaşmış varlıkları üzerinden likit kaynaklar oluşturarak büyük, stratejik ve teknolojik yatırımlar için uzun vadeli finansman oluşturma projesidir” dedi.

Bu projenin ; Gelir getiren varlıkların gelirlerinin konsolide edilerek kaynak oluşturulması ve çağ atlatacak yatırımlara kanalize edilmesini sağlayacağını belirten Başkan Filiz; “ Ekonomik sabotajlar ve saldırılara karşı kendini koruyabilecek dinamik bir yapı güçlü bir kalkan oluşturmasını sağlayacak bu proje aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik kaynaklarıyla birlikte küresel oyuncu olarak Dünya arenasına çıkışının projesidir” dedi.

Başkan Filiz açıklamasında devamla şunları söyledi:

“Türkiye Varlık Fonunun (TVF) esas faydası yüksek faizin belini kırmak ve finansal dışa bağımlılığı azaltmaktır. TVF’nin kurulması ayrıca ekonominin canını acıtan dövizdeki dengesiz yabancı giriş-çıkışlarına, ani yükselişlere ve manipülasyonlara karşı sigorta görevi üstlenecek, gerektiğinde devlet tahvillerine yatırım yaparak faizin düşmesini sağlayacak, kamu borçlanma ihtiyacını karşılamada faiz lobisine karşı devletin elini güçlendirecektir

Türkiye Varlık Fonu, kamu varlıklarının satışı veya özelleştirilmesi projesi değildir. Türkiye Varlık Fonu, kamu varlıklarının teminat gösterilmesi suretiyle kredi temin edilmesi projesi de değildir. Türkiye Varlık Fonuna devredilen bir varlığı, Halkbankasının % 51,11 lik hissesini düşünelim. Bu hissenin bir piyasa değeri vardır. Bu bir varlık ve iktisadi kıymettir. Bu hisse Hazine’nin elinde donuk bir değer olarak yatıyor. Halbuki bu hisseler satılmadan, rehin veya teminata verilmeden, Türkiye Varlık Fonu tüzelkişiliği bünyesinde kredibıl bir alan oluşturularak milyarlarca dolar  likit kaynak, rantabl ve kalıcı yatırımların uzun vadeli ve ucuz finansman ihtiyacı için kullanılabilir. Bu yolla 10-20-30 yıl vadeli çok büyük finansman imkanları oluşturulacaktır. Bu imkanlar, ciddi kaynak gerektiren savunma sanayi ürünleri yatırımları başta olmak üzere, uzayla ilgili yatırımlar, dönüşüm projeleri, Kanal İstanbul gibi mega projeler, otoyollar ve şehir hastaneleri gibi altyapı projeleri ve yüksek teknoloji içeren projelerin finansmanında kullanılacaktır. Bu projeler orta ve uzun vadede kendisini amorti eden ve geri dönüşü olan, kaynak üreten projelerdir. Milli geliri büyük oranda sıçratacak projelerdir. Bizi orta gelir tuzağından çıkartacak projelerdir.

Türkiye Varlık Fonu’nun diğer fonksiyonu da para ve finansal piyasalara yönelik dengeleme ve ekonomik teröre karşı mücadele fonksiyonudur . Piyasaların aşırı dalgalandığı, spekülatif işlemlerin, ekonomik sabotaj ve saldırıların yoğunlaştığı dönemlerde piyasaların sakinleştirilmesine ve saldırıların def’edilmesine büyük katkı sağlayacaktır.”

Dünyanın Amerika ve Çin dahil 55 ülkesinde varlık fonları bulunduğuna dikkat çeken AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz; “Ayrıca G-20 ülkelerinin tümünde varlık fonları bulunmaktadır. Bu tür fon yönetimlerinde temel hareket noktası varlıkları risk ve getiri dengesini gözeterek kazanç amaçlı kullanmaktır” dedi.

Yapacağı reel yatırımlarla yılda 100 ila 150 bin kişiye ek istihdam sağlaması planlanan Türkiye Varlık Fonunun AK Parti Hükümetleri döneminde azalan ancak yine de bir sorun olarak duran işsizliğin ilacı olacağına vurgu yapan Başkan Filiz “Özel sektörün girmekten çekindiği yol, köprü, baraj gibi altyapı projelerini daha ucuz maliyetlerle finanse edecek fon sayesinde büyük projelerin kullanım ücretleri daha düşük veya ücretsiz olabilecektir. TVF’ye sağlanan yasal vergi muafiyetleriyle büyük projelerin ucuza finanse edilmesinin önü açılacaktır. Fonun ülke içinde öreceği demir ağlar ve otoyollar ticaret hacmini patlatacaktır. Bu bir özelleştirme değil, devletin kaynaklarını daha verimli hale getirme işlemidir. Bu kapsamda TVF’ye devredilen şirketlerin mevcut sistemlerinde, çalışanlarında bir değişiklik olmayacaktır. TVF bazı özellikleri ile 1997 yılından ülkemize çok ciddi katkılar sağlayan havuz sistemine benzemektedir. Bazı özellikleri ile de özel sektördeki şirketlerin tek bir elden yönetilmesini sağlayan holdingleşme mantığına benzemektedir. Ülkemize çok ciddi katkılar sunacak olan TVF’nin hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerin kullandı.

 

Share
780 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

1+9 = ?